Home / Što je Europska noć istraživača?

Što je Europska noć istraživača?

 

Što je Europska noć istraživača? (eng. What is European Researchers Night?)

Europska Noć istraživača je jedna od Marie Sklodowska Curie akcija, aktivnosti unutar prioriteta Izvrsne znanosti Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020.

Obzor 2020.

Obzor 2020. je program Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. koji financijski podupire istraživanje i inovacije. Obzor 2020. će doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija te izgradnji Europskog istraživačkog prostora. Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Europska noć istraživača je inicijativa koja se provodi u cijeloj Europi uz financijsku potporu Europske komisije. Cilj navedene inicijative je popularizacija znanosti odnosno približiti javnosti znanost i rad znanstvenika, potaknuti mlade za budući ulazak u istraživačku karijeru te upoznati širu javnost s europskim i nacionalnim politikama u području znanosti. Europska Noć istraživača se tradicionalno održava zadnjeg petka u rujnu diljem cijele Europe.
PROJEKTNI PARTNERI