Vijesti / 17. rujna 2019.

POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je vlasnik mobilne aplikacije „Europska noć istraživača“ (u daljnjem tekstu: Aplikacija).

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o Vama prikupljamo kada se prijavite svojim korisničkim računom i vezanom lozinkom na Aplikaciju. Osobni podaci koje Aplikacija i povezana web stranica prikuplja su:

  • E-mail adresa

Neosobni podaci koje Aplikacija i vezana mrežna stranica prikuplja su:

  • Datum i vrijeme prijave na Aplikaciju
  • Vrsta kvizova koje su pokrenute
  • Bodovni sustav.

Podatke dobivene o Vama koristimo iz niže navedenih razloga:

  • Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama
  • Radi bodovanja sadržaja u svrhu nagradne igre

Podaci se ne dijele trećim stranama.

Podaci koje prikupljamo su tajni.

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge.

Svi podaci su pohranjeni na serveru Aplikacije i vezane mrežne stranice. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije. Pristup pohranjenim podacima imaju samo odgovorni zaposlenici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja ciklusa nagradne igre te ih nakon toga redovito brišemo.

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo li Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo Vas da nas kontaktirate na ERN_upit@mzo.hr.

Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan Ministarstva primio Vaše osobne podatke; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju Vašeg zahtjeva poslati Vam Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na ERN_upit@mzo.hr , udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo  porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince. Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju: ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti; ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca; ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi: Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 17. rujna 2019. godine.
0 Comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *