Home / Kontakt

Kontakt

Voditelj projekta:

Marina Skelin

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije

Donje Svetice 38
10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Mail:

Marina.Skelin@mzo.hr

ERN_upit@mzo.hr